Aktualności

Czasopismo Estudios Latinoamericanos przyjęło zasady etyki zgodne z  zasadami i procedurami postępowania wypracowanymi przez międzynarodowy Komitet do Spraw Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics). Wobec wykrytych nierzetelności w nadesłanych artykułach, redakcja zastosuje procedury zaproponowane przez COPE. Poniżej link do diagramów przedstawiających te procedury w tłumaczeniu dr Ewy Rozkosz i Sylwii Ufnalskiej.

http://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf

"Oświadczenie redakcji z dnia 28 listopada 2018 roku"


pdf pobierz >>